På Kvitåvatn Fjellstue tenker vi på vores omgivelser og miljø.
Derfor er fjellstuen sertifiseret som miljøfyrtårn med vedtatt miljøpolicy.

Vår miljøpolicy er:

I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer.
Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Fjellstuen har bærekraftig utvikling med overlapping av de økonomiske, sosiale og miljømessige områdene.

Mål vi har fokus på er:

  • vi tenker gjenbruk før nyinnkjøp
  • vi har fokus på matsvinn
  • vi skal være en viktig aktør i nærmiljøet
  • vi skal ta vare på det ytre miljø, kildesortere og ha lavt CO2 avtrykk

Kvitåvatn den 12. mars 2022

Susanne og Martin Schade Kissow
Daglige leder